NAV samarbeider med frivillige for å redde fjorden

Før kommunesammenslåingen hadde NAV i Hurum og Røyken strandrydding som arbeidstrening. Sammen med frivillige organisasjoner ble det samlet inn mer enn 110 tonn rusk og rask ... og det ryddes fremdeles.

Strandrydding: Langs Askers 196,8 kilometer lange kystlinje hoper det seg opp mye avfall. FOTO: Johan van den Boom Cairns.
STRANDRYDDING MÅ TIL: Langs Askers 196,8 kilometer lange kystlinje hoper det seg opp mye avfall. Foto: Johan van den Boom Cairns

– Mye av det som plukkes opp fra fjorden kan få nytt liv og bli til møbler eller kunstverk, sier Marius Brustad som er rådgiver i NAV Asker – med kommunens ombrukssenter «Omigjen» og den nyåpnede Sætre ombruksbutikk i tankene.

– Tanken bak prosjektet vårt er samskaping mellom frivillighet, næringsliv, skole og utdanning og offentlig sektor. Alle kan bidra med det de ønsker av kunnskap, utstyr, arbeidstimer eller penger. Alle innbyggere er likeverdige, enten som deltager i arbeidstrening, frivillig eller fra næringslivet.

Undervannsdrone i Vollen

– Vi tenker oss flere strandryddingsprosjekter hvert år, ikke minst når den store, nasjonale ryddedugnaden Strandryddeuka arrangeres 11.-19. september. Vi ønsker oss et bredt samarbeid med dykkerforeninger, brannvesen, skoler og mange andre.

– Vollen nærmiljøsentral har en verdifull undervannsdrone som er flott å bruke i dette arbeidet, forteller han.