Frivillighetens år – feiringen av en enorm verdi

Feiringen av frivillighetens år er en fantastisk anledning til å anerkjenne frivillighetens enorme verdi.

Ordfører Lene Conradi
Foto: Eline Eike Worren

Da vi begynte arbeidet med den nye kommunen for noen år siden, oppdaget vi raskt at en sterk frivilligkraft var noe vi identifiserte oss med og var stolte av i både Hurum, Røyken og Asker. Det var gledelig å finne denne fellesnevneren med tanke på fremtidig kulturbygging, men først og fremst lovet det godt for fremtidens askersamfunn. Vi vet jo at høy grad av frivillighet i et samfunn gjenspeiles i innbyggernes tilfredshet.

Det offentlige er helt avhengige av frivilligheten for å skape det samfunnet vi alle ønsker oss. Det handler ikke bare om kroner og øre, men om at frivilligheten besitter en egen kraft; kunnskap, engasjement, varme, nærhet – er det en dose magi? Det er i alle fall faktorer inne i bildet vi som kommune ikke kan gjenskape alene. Derfor skal det være attraktivt å være frivillig i Asker, og vi har satt oss høye mål når det gjelder partnerskap, samskaping og medborgerskap.

Jeg er helt overbevist om at frivilligkraften er den sterkeste, viktigste og mest positive drivkraften i verden. Vår kloke kong Harald sa i nyttårstalen sin for noen år siden at «Summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet». Vi har mye livskraft å takke frivilligheten for – vi har mye å feire dette året!

 

Lene Conradi

ordfører