De som vil oss vel

Asker Velforbund er paraplyorganisasjon for alle velforeninger i Asker kommune, opprettet i 1922.

Fra Asker velforbund
Lise og Knut Førsund bidrar med tid og krefter i Vollen Vel, til beste for sitt nærmiljø. Siden 2008 har de også gitt ut VollenStikka. Foto: Tore Shetelig

Ekteparet Lise og Knut Førsund har engasjert seg i Vollen Vel, med 500 medlemmer. Knut er styreleder og Lise er miljøleder.

– Hvordan endte du opp som leder i velet, Knut? 

– Jeg rakte opp hånden da noen på et velmøte sa at de manglet leder. Jobben ble raskt min. Det var ingen konkurrenter, ler mannen som i 14 år har vært styreleder.

De to gir også ut VollenStikka – den populære næravisen som kommer til alle som bor i Vollen.

I VollenStikka er det Lise som intervjuer og Knut som tar bilder.

– Hva gir det dere å være frivillig?

– Det er en god følelse å gi noe tilbake – til stedet vi er blitt så glad i. Dessuten gir det oss en god anledning til å bli kjent med mange mennesker i lokalmiljøet, sier de to.

Hva er en velforening – egentlig?

En velforening er en svært gammel og nokså særegen norsk frivillig organisasjon – politisk uavhengig og basert på lokaldemokratiske prinsipper. Et grunnleggende prinsipp er å arbeide for fellesskapets beste, ikke særgruppers interesser. Driften finansieres av årskontingent fra medlemmene.

Som eksempler på aktiviteter som velene har engasjert seg i, kan nevnes at Spikkestad Vel ble etablert i 1924 som Vestbygdens Vel, med hovedhensikt å skaffe veilys. Tofte Vel har i nyere tid kjøpt hjertestarter, og tar ansvar for kinovakter på bygdekinoen. Vollen Vel står bak en mye brukt lokal tursti – og akkurat nå leder de aksjon “Fjordveien”.

Halvparten av alle husstander

– Vi har i dag 78 politisk uavhengige, frivillige og demokratisk drevne velforeninger over hele kommunen som medlemmer, forteller Lasse Thorkildsen, styremedlem i Asker Velforbund.

Asker Velforbunds medlemmer representerer over halvparten av kommunens husstander.

– Den bærekraftige veien mot styrket lokalt demokrati er å satse på frivilligheten, sa Lasse Thorkildsen da han presenterte Velforbundet for Asker kommunestyre tirsdag kveld 18. oktober.

Trygghet og trivsel i nærmiljøet

Velforbundet hjelper velene i kompliserte reguleringssaker og i saker som flere vel er felles om i forhold til kommunen, og er høringsinstans i kommunale plansaker. Velforbundet bidrar med råd og dåd ved etablering av nye vel, og hjelper til når vel sliter med oppslutning og rekruttering av tillitsvalgte. Velforbundet ønsker å bidra til å skape trygghet og trivsel i nærmiljøet og støtter velenes arbeid i integrering av innflyttere og innvandrere i nabolaget. Velforbundet har et jubileumsfond som gir bidrag til vel som jubilerer.

Asker Velforbund er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), og ledes av et styre på åtte medlemmer, med ulike geografisk opphav i Asker – valgt av velforbundets årsmøte.

 

Månedlig hyllest av frivillighet i Asker kommune

Hver måned gjennom Frivillighetens år 2022 hylles ett felt innen frivilligheten i Asker kommune som «månedens frivilligkraft».

«Månedens frivilligkraft», representert av én organisasjon, presenterer den frivillige aktiviteten innen sitt felt i forkant av kommunestyremøtene.

Tirsdag kveld 18. oktober 2022 holdt Asker Velforbund sin presentasjon om frivillighet for Asker kommunestyre.