Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Frivillighetsmelding

Kort fortalt

Tidligere Asker kommune laget i 2013 en egen Frivillighetsmelding kalt «Lett å være frivillig i Asker».

I frivillighetsmeldingen het det blant annet: "Asker har en høy andel av befolkningen som er aktive og som har mange ulike ressurser å bidra med. Dette gjenspeiles i det store antallet frivillige organisasjoner og det mangfoldet av aktiviteter som foregår i disse.

Gjennom frivillighetsmeldingen ønsker Asker kommune å legge til rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. Derfor er tittel og visjon for denne meldingen «Lett å være frivillig i Asker»."

De tidligere Røyken og Hurum kommuner hadde ikke tilsvarende Frivillighetsmeldinger.