#JegErMed

Ønsker du å bli en frivillig deltager, og gjøre noe for fellesskapet? Kampanjen #JegErMed viser deg hvordan du kan bidra.

Frivillighet

Å være frivillig handler om engasjement, det å bry seg om fellesskapet og ta ansvar for nærmiljøet. Som frivillig i Asker kommune hjelper du til med å inkludere alle i samfunnet, og gi likeverdige rettigheter og muligheter for alle.

Slik blir du frivillig

Som frivillig inngår du ingen langsiktig kontrakt, og du bestemmer selv hvor mye tid du vil arbeide som frivillig, og hvilke oppgaver du vil gjøre.

Her kan du delta som frivillig

Her ser du en oversikt over muligheter i Asker kommune. Meld din interesse dirkete her: Frivillig.no - muligheter i Asker

Når du finner noe som du vil engasjere deg i så går du inn på det oppdraget og fyller ut skjema nederst så tar organisasjonen kontakt med deg!

Her ser du en oversikt over alle lag og foreninger, som du kan ta kontakt med: Oversikt over lag og foreninger

#JegErMed

Asker kommune satser på medborgerskap, og vil at alle innbyggere skal bli behandlet med rettferdighet og likeverd. Derfor lanserte de kampanjen #JegErMed. 

Hensikten med kampanjen er å vise hvordan folk i hele kommunen deltar og tar medansvar for å fylle ordene «medborgerskap» og «medborger» med innhold. Vi ønsker å vise at alle kan bidra, at alle kan være medborgere. Og håper dette inspirerer flere til å delta som en frivillig.

Å arbeide som frivillig er ikke lønnet arbeid, men følelsen av å bidra, hjelpe eller glede noen som trenger det, kan føles som en bonus.