Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Andre
Formål
Den eritreiske forening i Asker er en forening for eritreere som bor i Asker. Foreningen sitt hovedformål er å samle alle eritreere i Asker for å bevare og styrke tilknytningen og kjærligheten til deres kultur, bevare deres morsmål, hjelpe trengende eritreere, samt spre kunnskap om Eritrea og Eritreas kultur. Foreningen forsøker også etter beste evne å hjelpe ny innflyttede eritreere med å finne seg til rette i sine lokale områder i Asker og gi morsmålopplærings tilbud til barn i skolealder. Med dette for øye arrangerer foreningen møter, fester og andre sammenkomster.
Organisasjonsnummer
997633563
Postadresse
Kullebunnveien 6 1388 BORGEN
Kontaktperson
Samuel Afewerki Embaye
E-post
Mobiltelefon
462 39 365
Telefon
67 44 26 62