Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Annen Utdanning
Formål
Tilby et grønt alternativ til arbeidstrening for mennesker som faller utenfor ordinært arbeidsliv og skolegang. Hovedmålgruppen er unge voksne i alderen 18-35 år, som har behov for å finne mestring og ta i bruk egne ressurser i et meningsfylt arbeid, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Gjennom praktisk arbeid på gården, opplæring i gartnerfaget og i økologisk landbruk og dyrking, er hovedformålet å bringe målgruppen tilbake til arbeidslivet eller til videre utdanning innen grønne yrker. . Vi tilbyr også skolehage for barn og ungdom i det grønne skiftet, med vekt på målene i læreplanen om livsmestring, bærekraftig utvikling og ta vare på naturen.
Organisasjonsnummer
928309347
Postadresse
Postboks 57 3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
Øgårdsveien 35 1390 VOLLEN
E-post
Hjemmeside
http://Fioriblomster.no
Mobiltelefon
991 69 944
Telefon
31 29 01 40