Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Annen Utdanning
Formål
Foreningen «Er du sikker?» er non-profitt og skal forvalte merkevarer, fasilitere, arrangere og bistå andre med «Er du sikker?» og dens tilhørende aktiviteter og prosjekter både økonomisk og organisatorisk med å nå sine formål. Foreningen skal hjelpe barn og unge å beherske og å forstå sin egen rolle i det digitale samfunnet. Den skal også hjelpe de unge til å ikke bare bli sikrere brukere av teknologi, men også tryggere i alle valgene de møter. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, skal foreningen bidra til at alle unge i skolealder får mulighet til å lære om teknologi, personvern og sikkerhet.
Organisasjonsnummer
923618562
Forretningsadresse
c/o Cathrine Vånge Singstad Hukenbekken 18 1383 ASKER