Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Velforening.
Organisasjonsnummer
997493796
Postadresse
c/o Garung / Glimsjø Bleikeråsen 85 1387 ASKER
E-post
Mobiltelefon
995 04 967