Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Huseierforening. Drift og vedlikehold av private veier og fellesarealer, lekeplasser, ballplass.
Organisasjonsnummer
983361129
Forretningsadresse
c/o Rachel Borgund Eikeleina 87 3472 BØDALEN
Kontaktperson
Ole Martin Gustavsen
E-post
Hjemmeside
http://www.eikeleina.no