Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Velforening for alle husstander i Kjekstadmarka Delfelt B6 og B7
Organisasjonsnummer
916354541
Postadresse
c/o Roar Børrestad Linnerudveien 10 3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
902 77 465