Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Kongsskogen Vel er en partipolitisk nøytral forening av grunneiere og leieboere som har til formål å fremme distriktets interesser. Velområdet begrenses av Kongsskogen boområde.
Organisasjonsnummer
995720868
Forretningsadresse
Kongsskogen 18 1385 ASKER
Kontaktperson
Jahn-Roger Nygaard
E-post
Mobiltelefon
905 39 254