Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Skal bringe Øvre del av Øgårdsveien til en standard som er tilfredstillende for alminnelig ferdsel. Skal også ivareta brukernes interesser i vedlikehold.
Organisasjonsnummer
926894854
Forretningsadresse
c/o Martin Nilsen Øgårdsveien 33A 1390 VOLLEN
Kontaktperson
Hans Gunnar Andersson