Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes overordnede felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og medlemmenes trivsel og sikkerhet. Foreningen skal organisere bruk, drift og vedlikehold av fellesarealer og felles installasjoner til beste for beboerne, og kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
Organisasjonsnummer
927432293
Forretningsadresse
c/o Lars Sigurd Østbye Skonnerten 10 1394 NESBRU