Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Velforening.
Organisasjonsnummer
985072035
Postadresse
c/o Marit Aas Hiorth-Schøyen Vesledamveien 13 3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
476 77 270
Telefon
31 28 37 11