Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Bolig- Og Lokalmiljø
Formål
Skal ivareta hytteeiere og festeres interesser i nærområdet Djupsjølia og omkringliggende områder. Dette gjennom å holde seg orientert om utvikling av nærområdet, holde kontakt og informere grunneiere og andreinteressenter ved behov, sikre god informasjonsflyt mellom hyttee og festere, samarbeide meg omkringliggende hytteforeninger og interessenter, sikre forvaltning og drift av vei med tilhørende avtale signert av grunneier og hytteeiere/fester i Djupsjølia mv.
Organisasjonsnummer
925976466
Forretningsadresse
c/o Ørjan Sommerseth Øverbergveien 36 1397 NESØYA