Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Frivillighetssentraler
Formål
Åros Frivilligsentral skal være en lokalt forankret og åpen møteplass for alle som vil delta i frivillig virksomhet og ta del i fellesskapet. Sentralen vil stimulere til frivillig innsats, være en sentral for lokalmiljøet, og være et bindeledd mellom kommunen, andre aktører og det frivillige Åros, og tuftet på slagordet, møte mellom mennesker. Ved dette vil sentralen bidra til en positiv utvikling for lokalmiljøet, og fremme folkehelse og livsglede hos lokalbefolkningen.
Organisasjonsnummer
829920042
Forretningsadresse
c/o Arvid Askø Ivers vei 1 3474 ÅROS
Kontaktperson
Arvid Askø
E-post
Mobiltelefon
481 11 143