Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Frivillighetssentraler
Formål
Sentralens mål er å øke og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner og privatpersoner, utvikle samarbeidet med offentlige organer og næringsliv, og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen på Borgen
Organisasjonsnummer
915267114
Postadresse
Postboks 90 1371 ASKER
Forretningsadresse
KulturHagen Søndre Borgen 18 1388 BORGEN
E-post
Hjemmeside
http://paaborgen.no
Mobiltelefon
477 12 633