Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Frivillighetssentraler
Formål
Er en lokalt forankret møteplass som arbeider for å styrke, utvikle og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner og privatpersoner og derved øke trivselen på Klokkarstua og omegn. Skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.
Organisasjonsnummer
920872085
Forretningsadresse
Prestegårdsalleen 4 3490 KLOKKARSTUA
E-post
Mobiltelefon
950 21 194