Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Informasjonsformidling, seminarer og informasjons- og opplysningskampanjer. Holdningsskapende arbeid blant utvalgte målgrupper. Utøve konstruktiv kritikk overfor offentlige myndigheter. Delta aktivit i den offentlige debatten.
Organisasjonsnummer
927925621
Forretningsadresse
c/o Sissel Halmøy Fjelkensvingen 10 1395 HVALSTAD