Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Pasient organisasjon for pasienter med Epidermolysis Bullosa.
Organisasjonsnummer
983513336
Forretningsadresse
c/o Ida Steinlein Vassbunnveien 48 1388 BORGEN
E-post
Hjemmeside
http://www.debra.no
Mobiltelefon
482 99 885