Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
FFHB Oslo Akershus er en frivillig organisasjon som jobber for hjertebarn og deres familier.
Organisasjonsnummer
985849994
Forretningsadresse
c/o Kjell Øyvind Værnes Bondibråten 101 1387 ASKER
Mobiltelefon
928 49 006