Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Laget skal ivareta kvinnene og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser
Organisasjonsnummer
918184244
Forretningsadresse
c/o Liv Kristin Halstensrud Furua Killingstadveien 4 3490 KLOKKARSTUA
Kontaktperson
Inger Johanne Myhr