Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Intersseorganisasjon for personer med Prader-Willis syndrom, pårørende og andre. Rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til medlemmer. Informasjonsspredning om PWS. Medlemsaktiviteter og likemannsarbeid.
Organisasjonsnummer
976693450
Forretningsadresse
Gamle Konglungvei 12 1392 VETTRE
Kontaktperson
Ina Aarhus
Hjemmeside
http://www.prader.willis.no