Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Ivareta hjerte -og lungesykes interesser i samfunnet.
Organisasjonsnummer
993762628
Postadresse
Postboks 51 1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Arne Henriksen Sundbyveien 45 3478 NÆRSNES
E-post
Mobiltelefon
952 51 004