Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Interesseorganisasjon for hjerte- og lungesyke.
Organisasjonsnummer
993924792
Postadresse
Heimansåsen 11 3470 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Heimansåsen 11 3470 SLEMMESTAD
E-post
Mobiltelefon
906 73 403
Telefon
31 28 97 89