Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
NMCU har som formål å tale motorsyklistenes og motorsyklismens sak. Å arbeide for trafikksikkerhet blant motorsyklister og mopedister. Å arbeide for at motorsykkelinteresserte kan dyrke sin interesse i et positivt miljø. Å være et koordinerende organ for de klubber og enkeltmedlemmer som er tilsluttet.
Organisasjonsnummer
918035133
Forretningsadresse
c/o Tore Hansen Transistorfaret 7 1396 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Tore Hansen
E-post
Hjemmeside
http://www.facebook.com/search/top?q=nmcu%20oslo%2Fakershus
Mobiltelefon
951 80 114