Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Vi er imot ethvert autoritært, fanatisk og menneskerettighetskrenkende regime i Afghanistan. Vi vil bistå befolkningen i landet med å få deres stemmer hørt av det internasjonale samfunnet gjennom lobbyvirksomhet og medier. Våre aktiviteter er å arbeide for at Norge og det internasjonale samfunnet ikke anerkjenner Taliban-regimet som Afghanistans legitime myndighet. Gi moralsk og politisk støtte til legitime frigjøringsbevegelser i Afghanistan.
Organisasjonsnummer
929037774
Forretningsadresse
c/o Muhammad Mujtaba Mastoor Askerjordet 2A 1383 ASKER
Kontaktperson
Muhammad Mujtaba Mastoor
E-post
Hjemmeside
http://www.hambastagi.no
Mobiltelefon
938 75 421