Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Internasjonale Aktiviteter
Formål
Skaffe økonomiske midler for drift av organisasjonen Arshi Nagar som utvikler lokalsamfunn i Bangladesh. Stimulerer lokalsamfunns kulturgrunnlag, læringsevne og selvfølelse gjennom å ivareta og utvikle folkemusikken, bl.a. gjennom å drifte lokale sang- og musikkskoler.
Organisasjonsnummer
922838968
Forretningsadresse
c/o Tore Killingland Eikeleina 66 3472 BØDALEN