Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Internasjonale Aktiviteter
Formål
Støtte til kristen misjon ved dugnad og økonomisk støtte til bistandsprosjekter. Drive stipendordning for studenter ved NTNu og lignende skoler/universiteter. Studentene oppholder seg ved prosjektene i den hensikt å bidra med praktisk arbeid. KRIA vil dekke alle utgifter. Dette vil også bidra til nyrekruttering til misjonen.
Organisasjonsnummer
995884895
Forretningsadresse
c/o Håkon Burø Landøyveien 72 1394 NESBRU
E-post
Mobiltelefon
48238078
Telefon
67 53 68 95