Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Internasjonale Aktiviteter
Formål
Å bidra til å bedre helsetjenester i Bosnia og Hercegovina ved å tilføre fagkunnskap til helsefaglige miljøøer i Bosnia og Hercegovina. Å samle alle leger og psykologer med tillknytting til Bosnia for å fremme kollegiale, felles faglige og sosiale interesser. Å arbeide med helsepolitiske spørsmål. Å arbeide med høy faglig og yrkesfaglig spørsmål. Å fremme tiltak for folkehelsen.
Organisasjonsnummer
827270652
Forretningsadresse
c/o Nadja Tanovic Jerpefaret 24A 1388 BORGEN