Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Krisehjelp Og Støttearbeid
Formål
Skal drive prosjekter til inntekt for fattige mennesker i nød. Skal drive nødhjelpsarbeid, fortrinnsvis rettet mot barn og unge, men også voksne mennesker i fattige strøk og land. Skal ivareta interesser når det gjelder læring og arbeide for at den enkelte deltager skal få adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes personlige utvikling, kompetanse og bygger opp deres kristne tro. Skal betjene mennesker gjennom veiledning til vekst i den kristne tro.
Organisasjonsnummer
917943559
Forretningsadresse
c/o Signe Smette Gjernes Otto Valstads vei 81 1395 HVALSTAD
E-post
Mobiltelefon
451 84 633