Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Norsk seilskute forening skal arbeide for at ivareta norske seilskuters interesser. Jobbe for at ivareta norsk maritim kulturarv. Aktivt arbeide for å ivareta havmiljøet gjennom kunnskapsformidling om havmiljø og sjøsikkerhet. Bidra til positiv holdning til havet, spesielt hos barn og ungdom.
Organisasjonsnummer
926034839
Forretningsadresse
c/o Pierre de Leon Kirkeveien 77B 1395 HVALSTAD
E-post
Mobiltelefon
928 99 488