Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Mangfold Og Inkludering
Formål
Bidra til økt gjensidig forståelse i det vietnamesiske samfunn i Norge. Forsvare rettighetene til den vietnamesiske minoritetsgruppen. Ta vare på og videreformidle vietnamesisk kultur og tradisjon. Arbeide med gjensidig utveksling om kunnskap og forståelse mellom vietnamersere.
Organisasjonsnummer
996859363
Postadresse
Postboks 332 1471 LØRENSKOG
Forretningsadresse
Bondilia 23 1386 ASKER
Kontaktperson
Annette Phuong Huynh Nguyen
E-post
Mobiltelefon
451 16 004
Telefon
22 32 57 54