Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Mangfold Og Inkludering
Formål
Skal jobbe for at mennesker med ulike bistandsbehov skal få økt livskvalitet gjennom fri utfoldelse i tilrettelagte kulturaktiviteter og andre typer aktiviteter.
Organisasjonsnummer
930276200
Forretningsadresse
L. P. Wettres vei 20A 1392 VETTRE