Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Næringslivs- Og Arbeidsgiverorganisasjoner
Formål
Formålet er å samle lastebileierne i Drammen og tilliggende kommuner og motarbeide illoyal konkurranse innen bransjen og eventuelt å samarbeide med andre organisasjoner når dette finnes formålstjenlig.
Organisasjonsnummer
916915853
Forretningsadresse
c/o Bjørn A. Eriksen Transetveien 8C 3440 RØYKEN
Kontaktperson
Steffen Gulliksen
E-post
Mobiltelefon
910 02 286