Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Asker Elveforum som ble stiftet 28.01.2016 er et frivillig kompetanse- og kontaktforum som skal bidra til god dialog og samhandling mellom innbyggerne, frivillige organisasjoner, kommunens etater, politikere og utbyggere. Asker Elveforum vil bidra til at Askervassdragene beholdes/rehabiliteres som grønne og levende strenger gjennom Askerlandskapet med bevart biologisk mangfold, god økologisk status og stor opplevelsesverdi inkludert bevaring av kulturminner. Asker Elveforum vil engasjere barn, unge og voksne til å bruke og beskytte de blågrønne strukturene. Asker Elveforum vil uttale seg om regulerings- og byggeplaner og arbeide for at bekker gjenåpnes. Asker Elveforum ser mange utfordringer framover med utbygninger langs Askerelva (Semsveien, Biterud, Føyka/Elvely), Landås/Høn (Fusdalbekken), Holmen og Billingstad (Neselva), utbygging i Heggedal (Skithegga, Kistefoss) og E-18 (flere). Asker Elveforum vil søke samarbeid med kommunale etater, skoler og barnehager, velforeninger/borettslag/sameierlag, jeger- og fiskeforeninger, næringsinteresser og andre som fremmer innbyggernes interesse for å ta vare på og oppleve vassdragene. Asker Elveforum planlegger 3-4 forummøter i året og vil også arrangere befaringer og elveturer.
Organisasjonsnummer
916734204
Forretningsadresse
c/o Unn Orstein Biterudveien 23A 1383 ASKER
Kontaktperson
Unn Orstein
E-post
Mobiltelefon
95 27 62 96