Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Naturvernforbundet arbeider for å verne og forvalte naturen på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. Hovedmålet er at natur- og miljøhensyn må legges til grunn for all menneskelig aktivitet.
Organisasjonsnummer
919601043
Forretningsadresse
c/o Håvard Kilhavn Ramsvikveien 11 3482 TOFTE
Kontaktperson
Håvard Parathan Kilhavn