Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Økonomisk Og Materiell Støtte
Formål
Bekoste og delta aktivt i velferdstiltak for vanskeligstilte medmennesker i Asker. Sekundært gi økonomisk støtte eller gaver til nytte for personer med bistandsbehov og til bedring av tilværelsen for beboere og institusjoner i Asker.
Organisasjonsnummer
820870832
Forretningsadresse
c/o Torstein Seim Leangveien 42A 1387 ASKER