Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Asker Håndballens venner har som formål å skaffe midler til Asker SK Håndball. Spesielt rettet mot breddehåndballen. AHV skal jobbe i nær dialog med Asker SK Håndball. Søke midler i offentlige og private fond, legater ol. Søke sponsormidler mm.
Organisasjonsnummer
914176263
Forretningsadresse
c/o Hans Petter Henricks Ingolfs vei 12 1385 ASKER
Kontaktperson
Hans Petter Henricks
Mobiltelefon
905 80 648