Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Hundeklubb.
Organisasjonsnummer
994313266
Postadresse
Postboks 21 1371 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.askerhundeklubb.com