Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Integreringsaktiviteter og pengestøtte til Hæppe fotballprosjekt på Borgen. Utdeling av julegaver til brukere av varmestua, utdeling av juleblomster og utdeling av Ungdomsprisen. Samarbeid med Bleiker Videregående skole med mentorbistand til ungdomsbedrifter og utdeling av Bleikerprisen m.m.
Organisasjonsnummer
998763541
Postadresse
c/o Per Fossum Søndre Borgen 36 1388 BORGEN
Forretningsadresse
c/o Børre Andreas Sveen Vøyentoppen 7 1384 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://asker.rotary.no
Mobiltelefon
913 14 232