Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Legge til rette for brøyting av skøytebane gjennom vinteren - turskøytebane. Legge til rette for og sikre atkomst til isbading gjennom den aktuelle sesongen, med trygg atkomst fra flytebrygge i Kloppedalen, samt sikre råken mot utilsiktede hendelser. Legge til rette for gode bademuligheter fra flytebrygge og land gjennom sommarbadesesongen. Bidra til god feiring av St. Hans i Kloppedalen vedvannet. Være søker på aktuelle tilskudd fra private og offentlige tilskuddsytere med hensikt å ivareta alle sider ved bruk av Gjellumvannet og umiddelbar nærhet.
Organisasjonsnummer
829379422
Postadresse
Postboks 96 1380 HEGGEDAL
Forretningsadresse
Heggedal torg 38 1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Sverre Aae
E-post
Mobiltelefon
952 73 504