Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Jansløkka FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet. (ihht Opplæringsloven §11-4, 2. ledd).
Organisasjonsnummer
915249396
Forretningsadresse
Semsveien 205 1384 ASKER
Telefon
66 98 78 50