Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Skape nye og vedlikeholde eldre løyper sammen med område- eller bransje-tilhørende ressurspersoner og foreninger/selskaper og utgi kartverk av dette.
Organisasjonsnummer
927561204
Forretningsadresse
c/o Jan Petter Brenfelt Lavaløkka 19 3442 HYGGEN