Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Spre korrekte opplysninger om ringes raser og medvirke til å gjøre disse kjent. - Fremme miljøet blant oppdrettere, utstillere og eiere av siamesere, orientalere, balinesere og javanesere (siorbaja katter). - Bruke ringens webside (www.siorbaja.no) til å presentere viktig og interessant informasjon om siorbaja katter. Bruke eventuelle andre medier til løpende kommunikasjon med ringens medlemmer. - Premiere årets siorbaja katter, avl og oppdrett.
Organisasjonsnummer
919553626
Forretningsadresse
c/o Tove Rasmussen Nyveien 51 3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Tove Rasmussen
Hjemmeside
http://www.siorbaja.no