Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Fremme interesse for og bevare veteranmotorsykler (eldre enn 30 år).
Organisasjonsnummer
923484507
Forretningsadresse
c/o Kim Jarre Fjordveien 3D 3490 KLOKKARSTUA