Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylker, samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.
Organisasjonsnummer
971454415
Forretningsadresse
Vaterlandsveien 23 3470 SLEMMESTAD
E-post
Hjemmeside
http://www.oslofjorden.org
Telefon
67 55 49 90
Faks
67 55 95 30