Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Informere og tilrettelegge for god og riktig krabbefangst. Gi opplæring i bruk av tradisjonelle og nye fangstredskaper. Kartlegging av fangstområder. Medvirke til en bærekraftig utvikling av krabbe og hummer i Oslofjorden.
Organisasjonsnummer
898842932
Postadresse
Elias Kræmmers vei 44 3024 DRAMMEN
Forretningsadresse
Rasmusbakken 18B 3484 HOLMSBU
Kontaktperson
Therese Jahren
E-post
Mobiltelefon
924 68 277