Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Arbeide for økt digital kompetanse blant eldre og redusere utenforskap i det digitale samfunnet.
Organisasjonsnummer
989024884
Forretningsadresse
c/o Kjell Orsten Kleiverveien 13 3440 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://www.seniornett.no/lokalforening/royken/?msclkid=998ed6e2aa8a11ecb0072198ff63eab6
Mobiltelefon
906 88 235